O projekcie

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Kantońskim Uniwersytetem Spraw Międzynarodowych (Guangdong University of Foreign Studies, Faculty of European Languages and Cultures (FEULC) / Instytut Polonistyki) projekt „Studiuj w Poznaniu!”. Jego cele to:

  • promocja języka polskiego w Chinach
  • kompleksowe przygotowanie 20 studentów z Chin do podjęcia studiów w Polsce
  • przygotowanie i udostępnienie pakietu materiałów (w tym interaktywnej gry w języku polskim i chińskim), które mogą być wykorzystywane bez ograniczeń na szeroką skalę także po zakończeniu projektu
  • opracowanie i udostępnienie raportu na temat nauczania języka polskiego w Chinach (z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych oraz z bogatym komentarzem metodycznym)
  • wprowadzenie współpracy obu ośrodków w nową fazę, która w przyszłości będzie mogła być rozwijana.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
1) prace diagnostyczne
2) przygotowanie, wyprodukowanie, testowanie, opublikowanie i promowanie innowacyjnego, fabularyzowanego kursu e-learningowego (w formie gry) mającego przygotować do studiowania w Polsce (zawartość merytoryczna: podstawowe różnice kulturowe, funkcjonowanie w obrębie polskich uczelni, prawa i obowiązki studentów, język polski dla celów akademickich itp.; konwencja graficzna z animowanymi scenkami, ekrany merytoryczne + ćwiczenia, co najmniej 6 modułów, kurs z audio + nakładka tekstowa w języku chińskim). Kurs zostanie wyprodukowany w narzędziu authoringowym i udostępniony bez ograniczeń na stronie internetowej Wnioskodawcy.
3) seria otwartych warsztatów adaptacyjnych dla studentów z Chin (w formule online / hybrydowej) + otwarty wykład o Polsce
4) przygotowanie pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych w języku polskim i chińskim
5) stworzenie strony www projektu
6) publikacja podsumowująca projekt
7) szkolenie dla lektorów połączone z promocją produktów projektu

Projekt realizowany od 31/12/2021 do 31/12/2022.

Działania projektowe finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.